ICS Global Tercüme: 72 Dilde Türkiye'den Dünyaya Tercümanlık Hizmeti

Bireylere ve kurumlara yönelik olarak geniş bir yelpazede tercüme hizmeti sunan ICS Global Tercüme kendini sürekli güncel tutarak sunduğu hizmetlerde şartname ve standartların gereksinimlerine uygun çalışmayı kendisine öncelikli prensip ediniyor.

ICS Global Tercüme: 72 Dilde Türkiye'den Dünyaya Tercümanlık Hizmeti

Bireylere ve kurumlara yönelik olarak geniş bir yelpazede tercüme hizmeti sunan ICS Global Tercüme kendini sürekli güncel tutarak sunduğu hizmetlerde şartname ve standartların gereksinimlerine uygun çalışmayı kendisine öncelikli prensip ediniyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:00
595 Okunma
ICS Global Tercüme: 72 Dilde Türkiye'den Dünyaya Tercümanlık Hizmeti

Bireylere ve kurumlara yönelik olarak geniş bir yelpazede tercüme hizmeti sunan ICS Global Tercüme kendini sürekli güncel tutarak sunduğu hizmetlerde şartname ve standartların gereksinimlerine uygun çalışmayı kendisine öncelikli prensip ediniyor.

ICS Global Tercüme’nin hizmet sunduğu yapılar arasında küçük işletmeler, dünya çapında reklam ajansları, önde gelen markalar, yayın evleri, eğitim organizasyonu ve resmi kuruluşlar yer alıyor. Bu yapıların hepsi farklı dil dinamiklerine ve gereksinimlere sahipler.

Takım çalışmasından aldığı güçle dünyanın önde gelen güvenilir ve köklü tercüme büroları arasındaki kaliteli hizmet imajını sürdüren ve bu eğilimi geleceğe taşımak misyonunu kendine ilke edine ICS Global Tercüme çalıştığı çözüm ortakları ile de sundukları tüm hizmetlerde olduğu gibi müşteri memnuniyetini birincil odağı olarak belirliyor.

ICS GLOBAL tercüme bürosu, 2 şubesi ile İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye ve dünyaya 72 dilde profesyonel tercümanlık, Apostil, valilik tasdiki, bakanlık tasdiki ve daha birçok alanda çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetlere başlık olarak bakalım.

Web Tercüme Hizmeti

Web sitenizi farklı dillerde yayına hazır hale getirerek dijital dünyada sunduğunuz ürün ve değerlerin binlerce yeni kişiye ulaşmanıza katkıda bulunuyor. Ek bir bilgi olarak tüketiciler kendi dillerinde bilgi bulabildiklerinde satın alma sürecinin tamamlanma oranının daha yüksek olduğu gözlemlenmiş. Çevirileri gerçekleştiren çevirmenler ana dillerinde hizmet sunmalarıyla web sitenizin içeriği kültür ve hedef kitleye, sektörünüzdeki terminolojiyle uyarlanmasıyla marka kimliğiniz korunacaktır.

Bakanlık Tasdik Hizmet İçeriği

Yurt dışına gidecek evraklar tercüme işleminden sonra gideceği ülkeye göre bakanlık tasdiki işlemi gerekebilmektedir. Bir evrakın bakanlık tarafından tasdik edilebilmesi için öncelikle noter, valilik tasdiki yapılması gerekmektedir.

Simultane Çeviri Hizmet İçeriği

Simültane çeviri hizmeti yani eşzamanlı konferans çevirisi belki de müşterilerin en az bildikleri alandır. Eşzamanlı tercüme, adından da anlaşılacağı gibi, tercümanın konuşmacı ile aynı anda yorum yaptığı, en az bir meslektaşın ses geçirmez bir kabin içinde çalıştığı zamandır. Tercüman konuşmacının sesini bir kulaklıktan alır ve daha sonra ilgili dildeki bilgileri dinleyicilerin kulaklıklarına iletir.

Konferanslar, sergiler veya çok sayıda dinleyicinin, konuşmacının dilini konuşamayacağı herhangi bir etkinlik için mükemmel çözümdür.

Sözlü Tercüme Hizmet İçeriği

Sözlü çeviri veya yorumlama, yazılı çeviriden farklıdır; tercüman yazılı metni çevirirken, tercüman sözlü metni yorumlar. Sözlü ve ardıl tercümanlık genellikle konferanslarda, seminerlerde, toplantılarda ve farklı dilleri konuşan ve birbirlerini tam olarak anlama ihtiyacı duyan insanları içeren herhangi bir etkinlik sırasında gereklidir.

Adli Yeminli Tercümanlık Hizmet İçeriği

Her yıl TC. Adalet bakanlığı İstanbul adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına kanunun belirtmiş olduğu vasıflara haiz tercümanlar ilan edilmiş olan tarihlerde komisyonun belirlemiş olduğu belgelerini sunar. Komisyonun bu belgeleri incelemesi sonucunda yemin edecek tercümanların listesini açıklar. Bu listede adı bulunan tercümanlar belirtilen tarihte adalet komisyonu başkanlığında yemin ederek adli tercüman listesine eklenir. Bu listede yer alan tercümanlar mahkemelerde ve tapu dairelerinde tercümanlık yapma hakkına sahiptir.

Tapuda Tercümanlık Hizmet İçeriği

Gayrimenkul sektörü hızla büyümekte ve sektöre yabancı ülke vatandaşları ilgi göstermekte ve Türkiye’de gayrimenkul yatırımları yapmaktadırlar. Yabancı vatandaşların Türkiye’de tapu dairesinde satış işlemlerinde tercüman bilirkişi belgesi veya adli yemin zaptı olan bir tercümanın huzurunda yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

ICS GLOBAL Tercüme Bürosu size 42 dilde emlak konusunda deneyimli sektör terminolojisine hakim profesyonel tercümanlar ile hizmet vermekte.

Medikal Tercüme

Medikal belge ve hasta bilgileri, reçeteler, klinik raporlar, medikal ürün ve lisans patentleri, ilaç patentleri, prospektüsler, medikal cihaz kullanım kılavuzları, sağlık kuruluşları broşürleri, medikal tez, makale, dergi, kitap çevirileri yanı sıra her bir medikal daldaki raporlarınızı da itina ile tercüme eder.

AB Hibe programları tercüme

Avrupa Birliği uyum süreci ile ilgili hazırladığınız tüm projeler ilgili formlara uygun eksiksiz ve gereken formal düzeyde dilediğiniz hedef dile çevrilir.

Akademik Tercüme

Dünya çapında yayınlanan makaleler, lisans, yüksek lisans, mastır ve doktora tezleri, ödev, sunum ve projeler, her türde akademik çalışma ve araştırmalar kapsamaktadır. Bu alandaki tercümanlar; sosyal bilimler, fen bilimleri, eğitim bilimleri, güzel sanatlar, edebiyat, felsefe, tıp, eczacılık ve hukuk gibi dallarda uzmanlaşmış, gerekli teknik terim ve bilgilere sahip, sayısız makale çevirileri ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış kişilerdir. Çalışmanızı ihtiyaç duyduğunuz dile çevirmenin yanı sıra metin okuma/düzeltme hizmetleri de vermektedir. Akademik çalışmalarınız İCS Tercüme Bürosu ile 30 farklı dile eksiksiz ve zamanında tercüme edilir.

Apostil Tasdikli Tercüme

Apostil tasdik; bir belgenin gerçekliğinin onaylanarak herhangi bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan belge tasdikleme sistemidir. İCS Tercüme Bürosu, yurt dışında kullanmanız gereken resmi belge ve evrakların özellikle nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi gibi belgelerin gerçekliğini tasdik ettirerek kullanılabilirliğini sağlayan apostil tasdikli tercüme hizmetlerini, hizmet verdiği 30 farklı dilde sunmaktadır. Apostil tasdiğini valilik, kaymakamlık, ağır ceza mahkemeleri, noter ya da adalet komisyonu başkanlıkları düzenler. Bu süreçte de İstanbul Tercüme Bürosu uzman kadrosu en kısa sürede gereken işlemin tamamlanmasını sağlar.

Hukuki Tercüme

Yabancı dilin yanı sıra hukuki bilgiye de sahip olan tercümanları ile İCS Tercüme Bürosu Vekaletname, Vasiyetname, Kefaletname, Kontrat, Tasdikname, İhbarname, Taahhütname, Sözleşme, Tutanak, Dilekçe, Mahkeme Kararı, Yargıtay Kararı, İbraname, Tapu, İmza Sirküleri, Yönetmelik, Yetkilendirme, Vergi Levhası, Gelir Tablosu, Bilanço, İrsaliye, Garanti Belgesi, Teknik Şartname, Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Kararı, Ekspertiz Raporu, Teminat Mektubu, Sigorta Poliçesi, İhale Şartnamesi, Boşanma Kararı, Mevzuat gibi belgelerinize gereken önemi vererek kusursuz hizmet sunar. Ayrıca hukuki tez ve dokümanlarınız itina ile hukuki terimler göz önüne alınarak tercüme edilir.

Arzu ettiğiniz takdirde, pasaport tercümesinin noter tasdik işlemini sizin adınıza gerçekleştirebiliriz. Beyoğlu’nda yer alan şirketiniz çalışanlarının pasaport tercümelerini yaptırmak üzere bizimle iletişime geçmeniz durumunda pasaportlarınızı adresten teslim alabilir ve gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra tekrar adresinize teslim etmekteyiz. Noter tarafından kesilen makbuzla birlikte faturanızı da adresinize teslim etmekte ve bütün bu hizmetler için hiçbir ek ücret talep etmemekteyiz. Eğer pasaport tercümesi aciliyet gerektiriyorsa belgeleri elektronik ortamda tarafımıza gönderebilir ve kuryemiz pasaportları teslim almak üzere adresinize gelirken evraklarınızın tercümesini başlatabilirsiniz. Böylece pasaportun aslı elimize ulaşır ulaşmaz noter tasdik işlemlerini gerçekleştirecek ve yeminli tercümesi yapılmış evrakları en kısa zamanda tarafınıza göndereceğiz.

Noter Tasdikli Tercüme

Beyoğlu 33. Noteri ile anlaşmalı olarak çalışan İCS Tercüme Bürosu; noter tasdiği gerektiren her hür türlü belge, sözleşme, tutanak, vekaletname, imza sirküleri, pasaport, nüfus kayıt örneği, , tapu, ikametgah, adli sicil evrakları, askerlik durum belgesi, terhis belgesi diploma, transkript, öğrenci belgesi ve buna benzer belgeleri en kısa sürede İstanbul Tercüme Bürosu Yeminli Tercümanları ve anlaşmalı noterleri sayesinde en kısa sürede teslim edilir.

Pasaport Tercüme

Pasaport tercüme edilirken sayfa fiyatlandırması yapılmaz ve bütün ülke pasaportları için aynı ücret geçerlidir.

Bir pasaportun tercüme edilmesi, yemin mührünün vurulması ve müşteriye teslim edilmesi 15 dakikayı geçmez.

Yapılan yeminli tercümeye ek olarak pasaport tercümesinin noter tarafından da tasdik edilmesi gereklidir.

Pasaportun aslı elinizde olmadan noter tasdik işlemini yapamayacağınızı unutmayın.

Arzu ettiğiniz takdirde, pasaport tercümesinin noter tasdik işlemini sizin adınıza gerçekleştirebiliriz. Beyoğlu’nda yer alan şirketiniz çalışanlarının pasaport tercümelerini yaptırmak üzere bizimle iletişime geçmeniz durumunda pasaportlarınızı adresten teslim alabilir ve gerekli işlemleri yaptırdıktan sonra tekrar adresinize teslim etmekteyiz. Noter tarafından kesilen makbuzla birlikte faturanızı da adresinize teslim etmekte ve bütün bu hizmetler için hiçbir ek ücret talep etmemekteyiz. Eğer pasaport tercümesi aciliyet gerektiriyorsa belgeleri elektronik ortamda tarafımıza gönderebilir ve kuryemiz pasaportları teslim almak üzere adresinize gelirken evraklarınızın tercümesini başlatabilirsiniz. Böylece pasaportun aslı elimize ulaşır ulaşmaz noter tasdik işlemlerini gerçekleştirecek ve yeminli tercümesi yapılmış evrakları en kısa zamanda tarafınıza göndereceğiz.

ICS Global Tercüme

Adres: Şehit Muhtar Bey Caddesi No:18 K: 2 Taksim/İstanbul

Telefon: 0546 542 89 92

Web Sitesi: icsglobaltranslation.com

Instagram: icsglobaltercumanlik

Hizmet Noktalarımız

  • Eyüp
  • Kemerburgaz
  • Göktürk
  • Beyoğlu
  • Şişli
  • Beşiktaş

Göktürk Dergisi

Son Güncelleme: 26.10.2020 17:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.